Jaarverslagen

 

De Meent Groep 2016
Directieverslag en Jaarrekening

In deze jaarverslagen leggen we maatschappelijk en financieel verantwoording af over ons beleid en de geleverde prestaties in het afgelopen verslagjaar.

De Meent Groep 2015 
Directieverslag en Jaarrekening

In dit jaarverslag leggen we maatschappelijk en financieel verantwoording af over ons beleid en de geleverde prestaties in het afgelopen verslagjaar.

De Meent Groep 2014
Directieverslag en Jaarrekeningen

In dit jaardocument leggen we maatschappelijk en financieel
verantwoording af over ons beleid en de geleverde prestaties
in het afgelopen verslagjaar aan iedereen die bij ons betrokken is.

De Meent Groep 2013
Directieverslag en Jaarrekeningen

In dit jaardocument leggen we maatschappelijk en financieel verantwoording af over ons beleid en de geleverde prestaties in het afgelopen verslagjaar aan iedereen die bij ons betrokken is.
 

Jaarbericht 2012

Hier leest u hoe cliënten, gemeenten en andere maatschappelijke partners baat hebben bij ondersteuning door MEE.

   

De Meent Groep 2012
Directieverslag en 
jaarrekening

In dit jaardocument leggen we maatschappelijk en financieel verantwoording af over ons beleid en de geleverde prestaties in het afgelopen verslagjaar aan iedereen die bij ons betrokken is.
   
 

Eerder verschenen jaarberichten

  Bericht voor relaties 2011

 

   
  Jaarbericht 2010 MEE regio Tilburg
   
  Jaarbericht 2010 MEE Noord en Midden Limburg, MEE Noordoost Brabant en MEE regio ‘s-Hertogenbosch