Folders en brochures

Op deze pagina vindt u folders en brochures voor cliënten. U kunt deze downloaden.

 

Folder onafhankelijke cliëntondersteuning
in de Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Folder onafhankelijke cliëntondersteuning
in de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mantelzorgers.

 

 

Algemene MEE flyer 

Hoe doe ik gewoon normaal
Tips voor de omgang met mensen met een beperking

Passend onderwijs

 

Kanteling WMO: Iedereen doet mee
(WMO loket)

 

 Uitgebreide brochure MEE

 

Other languages MEE