Werken bij MEE


Onze medewerkers zijn deskundig op vele terreinen. Zij helpen mensen met vragen over alle facetten van het leven; van opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven, tot leren en werken en regelgeving en geldzaken. Ze denken MEE, doen MEE en organiseren MEE waar nodig; net zo lang tot de cliënt de regie in eigen hand heeft en zijn problemen zelf kan oplossen.

Onze medewerkers, de consulenten, staan altijd náást hun cliënten. Als gelijkwaardige partners werken zij samen aan een oplossing van de problemen. Onze medewerkers werken vanuit het besef dat mensen met een beperking en de mensen in hun omgeving vaak meer kunnen dan zij zelf denken. Samen vinden zij de juiste wegen en middelen om de cliënt in zijn kracht te zetten. Zo ondersteunt MEE mensen met een beperking bij een zelfstandig leven.

Naast consulenten die met de cliënten werken, zijn ook andere beroepsgroepen vertegenwoordigd binnen onze organisatie. Denk daarbij aan secretarieel medewerkers, secretaressen, telefonisten, managers. Ook kennen we staffunctionarissen zoals accountmanagers, P&O-adviseurs, medewerkers PR en communicatie en financieel deskundigen. Zij dragen er indirect toe bij dat de dienstverlening naar de cliënten goed verloopt.

Onze medewerkers zijn ondernemend. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe kansen, slimmere samenwerkingsvormen, nog krachtiger methoden van ondersteuning. Ze gaan vernieuwende allianties aan met externe partners, als onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, buurt- en vrijwilligersinitiatieven, gemeenten en werkgevers. Ze delen hun kennis met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een zelfstandig leven voor mensen met een beperking.

MEE De Meent Groep staat in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland. Een resultaat waar wij trots op zijn. 


Werken bij MEE

Als er vacatures zijn vind je ze hier.
 

Stage lopen of afstuderen?

Op dit moment zijn er helaas geen mogelijkheden voor stage of afstuderen.


Arbeidsvoorwaarden

Onze organisatie kent een aantal aantrekkelijke personeelsregelingen.