Organisatie


Stichting De Meent Groep is de bestuursstichting (bestaande uit het bestuur, de bestuursondersteuning en de stafafdeling) van vier aangesloten zelfstandige rechtspersonen. Dit zijn:

  • Stichting MEE Noord en Midden Limburg
  • Stichting MEE Noordoost Brabant
  • Stichting MEE regio 's-Hertogenbosch
  • Stichting MEE regio Tilburg
  • Stichting MEE Zuidoost Brabant

Bij De Meent Groep werken ruim 400 deskundige medewerkers, die zich dagelijks inzetten voor mensen met een beperking. Jaarlijks helpen zij ruim 10000 cliënten die belemmeringen ervaren in hun leven met een beperking.

De organisatie bestaat onder meer uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad.Wij vinden een transparante dienstverlening erg belangrijk. MEE heeft daarom duidelijke regels omtrent privacy en klachten.

Onze MEE-organisaties zijn HKZ-gecertificeerd. Dit keurmerk toont aan dat MEE intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en de organisatie systematisch en continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

In de MEE-code zijn gezamenlijk kwaliteitsvoorwaarden opgesteld waaraan iedere MEE-organisatie moet voldoen.

Stichting De Meent Groep volgt in haar bestuurlijke organisatie het principe van de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Meer inhoudelijke informatie over de organisatie vindt u in het directieverslag.