MEE-code


In de MEE-code staat vermeld:

  • welke diensten MEE-organisaties leveren;
  • aan welke kwaliteitseisen MEE-organisaties moeten voldoen.

Kwaliteitseisen, transparantie en efficiency zijn de sleutelwoorden. Daarom onderzoeken MEE-organisaties elke twee jaar de tevredenheid van cliënten en medewerkers. Ook de maatschappelijke waardering voor MEE en de doelmatigheid van MEE-organisaties leggen we onder de loep. Dit alles ligt vast in de MEE-code.