Ondersteuning bij Regelgeving en Geldzaken


MEE adviseert u over wetten en regels waarmee u te maken heeft als u een beperking heeft. We ondersteunen u als u vastloopt met aanvragen of procedures. Ook kunnen we helpen uw geldzaken op orde te krijgen.


Informatie over regelingen en hulp bij aanvragen

MEE wijst u de weg in het woud van regelingen. U ziet door de bomen het bos niet meer, met al die regelingen. U vraagt zich af wie er voor uw kind zorgt als u er niet meer bent. Onze consulenten geven u een helder overzicht van alle regelingen en voorzieningen die voor u van belang zijn. Indien nodig helpen we u bij het aanvragen van bijvoorbeeld een indicatie of uitkering.


Juridische ondersteuning

Twijfelt u over een beslissing van een instantie? Ook dan kunt u bij ons terecht. U wilt weten waar u een klacht kunt indienen. Uw aanvraag voor een woningaanpassing is afgewezen en u wilt een bezwaarschrift schrijven. Wij informeren u over uw rechten en geven juridisch advies. Zo nodig overleggen wij met de instantie. U kunt bij ons ook terecht voor hulp bij een bezwaar- of beroepsprocedure.


Hulp bij geldzaken

MEE helpt u weer grip te krijgen op uw geldzaken. Samen met u kijken we naar uw situatie. We bepalen wat u nodig heeft om in de toekomst overzicht te houden. 

MEE helpt u van uw schulden af te komen. Wij kennen de instanties die u kunnen helpen om uw financiële problemen aan te pakken. Indien nodig, helpen we bij het aanvragen van schuldhulpverlening. Ook helpen we u om nieuwe problemen te voorkomen. Er zijn speciale financiële regelingen voor mensen met een beperking. Wij informeren u over uw rechten. En kunnen u helpen bij het indienen van aanvragen.