Integrale Vroeghulp

 

Voor wie?

Ouders van kinderen tot 7 jaar die zich zorgen maken of vragen hebben over de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind kunnen terecht bij Integrale Vroeghulp (IVH).

Vragen of zorgen?

Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind kunt u rechtstreeks contact opnemen met Integrale Vroeghulp. In een telefonisch gesprek met de coördinator, kunt u uw vragen en zorgen kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende om u op het juiste spoor te zetten. Vaak blijkt echter dat het nodig is om de vraag verder te bespreken. De aanmelding wordt dan in behandeling genomen bij Integrale Vroeghulp.


Hoe werkt Integrale Vroeghulp?

Binnen Integrale Vroeghulp speelt de trajectbegeleider (of casemanager) een central rol. Hij of zij komt bij u thuis om uw vragen op een rijtje te zetten. Met uw toestemming wordt er zoveel mogelijk informatie over uw kind en de gezinssituatie verzameld. De verzamelde informatie wordt vervolgens besproken in het kernteam van Integrale Vroeghulp. Bij deze bespreking bent u aanwezig. Het kernteam is een team van deskundigen, samengesteld uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening (onder andere een kinderrevalidatiearts, orthopedagoog/psycholoog, jeugdarts en deskundigen vanuit de GGZ).
Het kernteam zoekt in overleg met u antwoorden op uw vragen en stelt samen met u een advies op. In dit advies staat ook wie wat doet. De casemanager helpt om de zorg te regelen en houdt contact met u en de hulpverleners die bij uw kind betrokken zijn. Op deze manier blijft er één centraal aanspreekpunt en wordt gekeken of de hulp goed verloopt.
Meer informatie over Integrale Vroeghulp vindt u op de Landelijke website Integrale Vroeghulp.


Informatie en aanmelding

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de coördinator van Integrale Vroeghulp bij u in de buurt.