Vertrouwenspersoon


U kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als u te maken krijgt met ongewenst gedrag door een medewerker van MEE. Met de vertrouwenspersoon kunt u de situatie bespreken en samen tot een oplossing komen.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • pesten
  • discriminatie/racisme
  • agressief en gewelddadig gedrag
  • seksuele intimidatie

De vertrouwenspersoon ondersteunt u door:

  • te luisteren
  • samen met u te kijken wat het probleem is
  • advies te geven over mogelijkheden om de problemen aan te pakken
  • samen met u een oplossing te zoeken
  • nazorg na behandeling of formele afhandeling

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht.

Meer informatie

Als u met een vertrouwenspersoon wilt spreken en u bent cliënt van MEE Noordoost Brabant of MEE Noord en Midden Limburg, dan neemt u contact op met Marijke van Weert, regiomanager bij MEE regio Tilburg T 013 542 41 00.
Cliënten van MEE regio ’s Hertogenbosch en MEE regio Tilburg, kunnen contact opnemen met Arno van Bommel, regiomanager bij MEE Noord en Midden Limburg ,T 077 396 15 15..

Bij geen gehoor wordt u doorgeschakeld naar de centrale. U kunt hier uw naam en telefoonnummer doorgeven en duidelijk vermelden dat u een vertrouwenspersoon wilt spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.