Hoe dient u een klacht in bij de klachtencommissie?

  • de klachtencommissie ontvangt uw klacht het liefst schriftelijk, maar u kunt hem ook mondeling voorleggen
  • de commissie helpt u bij het op papier zetten van uw klacht
  • u en de medewerker van MEE over wie u een klacht heeft, kunnen de klacht mondeling dan wel schriftelijk toelichten
  • als de medewerker van MEE een stuk ter verdediging schrijft, ontvangt u dit ook
  • de commissie komt tot een oordeel als zij u beiden heeft gehoord
  • als de commissie oordeelt dat MEE niet correct heeft gehandeld, dan zal MEE zich inzetten om dit te herstellen.

Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van de MEE klachtencommissie.