Centrale cliëntenraad De Meent Groep


De regionale cliëntenraden van MEE Noordoost Brabant, MEE Noord en Midden Limburg, MEE regio ’s-Hertogenbosch en MEE regio Tilburg hebben ieder twee leden afgevaardigd in de centrale cliëntenraad.

Wat doet de centrale cliëntenraad?

De centrale cliëntenraad adviseert bij het beleid dat van toepassing is voor alle MEE-organisaties in De Meent Groep. Zij geven de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld: de bestuurder van De Meent Groep neemt een voorgenomen besluit tot het wijzigen van de dienstverleningsovereenkomst met alle cliënten. Vervolgens wordt de centrale cliëntenraad gevraagd hierover te adviseren. De bestuurder neemt dit advies ter harte en besluit daarna of de dienstverleningsovereenkomst inderdaad wijzigt.

De leden van de centrale cliëntenraad spreken namens de regionale cliëntenraden. Zowel de regionale cliëntenraden als de centrale cliëntenraad zijn dus vertegenwoordigers van alle MEE-cliënten.