Regelgeving en geldzaken


MEE adviseert over wetten en regels waarmee mensen met een beperking of chronische ziekte te maken kunnen hebben
. Ook helpen we mensen verder met hun geldzaken en met voor hen lastige procedures. Een gezin dat een afwijzing kreeg voor een uitkering. Een man die in de schulden belandde. Een vrouw die moeite heeft met een indicatieaanvraag of bezwaarschrift.


Informatie over regelingen en hulp bij aanvragen

'Mijn aanvraag voor een uitkering is afgewezen. Wat kan ik doen?’ ‘Hoe vraag ik een indicatie aan?’ ‘Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben?’

MEE wijst mensen de weg in het woud van regelingen. Onze consulenten geven cliënten een helder overzicht van alle regelingen en voorzieningen die voor hen van belang zijn. Indien nodig helpen we bij het aanvragen van bijvoorbeeld een indicatie of uitkering. 


Juridische ondersteuning

'Mijn aanvraag voor een woningaanpassing is afgewezen.’ ‘Hoe schrijf ik een bezwaarschrift?’ ‘Waar kan ik een klacht indienen?’

Wij geven juridisch advies en helpen bij klachten, bezwaar en beroep. Als het contact tussen cliënt en een organisatie niet goed verloopt, spelen wij een bemiddelende rol.


Hulp bij geldzaken

‘Hoe regel ik mijn geldzaken?’ ‘Hoe kom ik van mijn schulden af?’

MEE helpt weer grip te krijgen op de financiële administratie. Samen met de cliënt kijken we naar de situatie en wat nodig is om in de toekomst overzicht te houden. Een vaardigheidstraining bijvoorbeeld. Door de eigen kracht van mensen te versterken, kunnen zij zélf eventuele nieuwe, toekomstige problemen voorkomen. Ook het netwerk van de cliënt kan hierin een waardevolle rol spelen.

MEE helpt mensen van schulden af te komen. We organiseren steun uit het sociaal netwerk van mensen en maken veel financiële problemen weer hanteerbaar. Is er meer hulp nodig, dan helpen we bij het aanvragen van schuldhulpverlening of bewindvoering. Ook helpen we nieuwe problemen voor te zijn. Er zijn speciale financiële regelingen voor mensen met een beperking. Wij informeren hen over hun rechten. En helpen eventueel bij het indienen van een aanvraag.