Opvoeding en ontwikkeling


MEE helpt jongeren, kinderen, peuters, ouders, scholen, kinderdagverblijven en andere opvoeders bij vragen over opvoeding en ontwikkeling.
Een vader, die niet meer om kan gaan met zijn autistische puberdochter. Een moeder, die een geschikte school zoekt voor haar chronisch zieke zoon. Een docent die worstelt met een leerling met een verstandelijke beperking. Een peuterleidster die zich zorgen maakt om een peutertje, nog voordat er een beperking is vastgesteld. MEE helpt als opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan.

MEE geeft mensen nieuwe middelen in handen om opvoedingsproblemen zelf op te lossen. Met een cursus voor kinderen of ouders bijvoorbeeld. Als er meer hulp nodig is, helpen we die hulp organiseren. Het liefst binnen het eigen netwerk van mensen. Met de hulp van familieleden, vrienden of buurtvrijwilligers blijken veel problemen structureel oplosbaar.

We adviseren en begeleiden indien nodig naar professionele hulp. Zo kunnen we ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie voor ambulante opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ook adviseren we ouders en anderen over passende scholing en opleiding.

MEE helpt ook als ouders en andere opvoeders vermoeden dat er iets met een kind aan de hand is, zonder dat er een beperking is vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat een peuter of kind zich anders ontwikkelt. We observeren het gezin en geven praktische tips.Samen met deskundigen bekijkt MEE hoe het best kan worden vastgesteld wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp. Organisaties die hulp bieden aan ouders van jonge kinderen met mogelijke ontwikkelings- of gedragsproblemen werken hierin samen.