Wat doet MEE voor u?


Hoe kunt u uw dienstverlening en beleid voor de groep kwetsbare mensen met een beperking optimaliseren? MEE adviseert, faciliteert, traint en voert uit, we denken en werken graag met u mee.


Advies

Hoe kunt u er aan bijdragen dat kwetsbare mensen hun kracht (her)vinden. Hoe kunt u kostenefficiënt resultaten boeken. MEE adviseert organisaties vanuit haar jarenlange ervaring.

 

Samenwerkingsplatform

Wijkteams of andere samenwerkingsverbanden zoeken vaak naar een gezamenlijke plek waar ze, afgeschermd van de buitenwereld, informatie kunnen delen, kunnen overleggen en afstemmen. Het sociaal intranet van MEE biedt deze plek.

 

Training

Hoe kunt u mensen met een beperking herkennen. Hoe kunt u het beste met hen omgaan. Hoe helpt u mensen zichzelf verder te helpen. MEE geeft trainingen aan professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een beperking.

 

Uitvoerende diensten

Kennis van leven met een beperking (tijdelijk) in uw organisatie binnenhalen? U kunt zowel op afroep als op detacheringbasis een consulent van MEE aan uw organisatie verbinden. Zo levert MEE diensten bijvoorbeeld bij vragen op gebied van vraagverheldering, het samenstellen van arrangementen, schoolmaatschappelijk werk, casemanagement, coördinatie van professionele netwerken en mediation.

 

Werkwinkel

Op de website van de MEE werkwinkel brengt MEE vraag en aanbod op het gebied van werk en dagbesteding bij elkaar.

 

Woonwinkel

Als een soort ‘Funda voor mensen met een beperking’ helpt de online MEE woonwinkel mensen de woning te vinden die bij hen past.