Uitvoerende diensten

U heeft klanten of cliënten met een beperking en vraagt zich af hoe u beter met hen kunt communiceren en samenwerken. U wilt het beste uit hen halen en meer inzicht krijgen in hun wensen en behoeften. U zoekt meer aansluiting met andere organisaties die iets voor deze mensen kunnen betekenen. MEE helpt u hierbij.

Met onze diensten haalt u kennis van beperkingen in huis. Onze consulenten werken zowel op afroep als op detacheringbasis.

 • Vraagverheldering
  MEE maakt de échte ondersteuningsvraag van kwetsbare mensen zichtbaar.
 • Realisatie van afgewogen en effectieve ondersteuningsarrangementen
  MEE bouwt met kwetsbare mensen aan hun sociale netwerk en neemt informele zorg als uitgangspunt voor alle ondersteuningsplannen.
 • Schoolmaatschappelijk werk
  Onze schoolmaatschappelijk werkers helpen docenten, leerlingen en hun ouders om problemen gezamenlijk op te lossen.
 • Casemanagement
  De casemanagers van MEE kunnen overal worden ingezet waar verschillende organisaties betrokken zijn bij een cliënt of een gezin.
 • Coördinatie
  MEE brengt professionals die werken voor kwetsbare mensen uit verschillende disciplines samen.
 • Mediation
  Bij (dreigende) conflicten waarbij mensen met een beperking betrokken zijn.