Herkennen van en omgaan met mensen met autisme

 

Medewerkers van dienstverlenende organisaties zien dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk mensen met autisme. Zij worden vaak niet als zodanig herkend. Dat is begrijpelijk. Autisme is uiterlijk vaak niet zichtbaar en er zijn mensen met autisme die normaal- of zelfs hoogbegaafd zijn. Steeds vaker krijgen kinderen en volwassenen met een normale tot hoge intelligentie de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (autisme).

Het niet weten dat je te maken hebt met iemand met autisme, kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen


Meer informatie over: