‘Andere doelgroepen vragen andere kennis en vaardigheden’

 

Per januari 2015 treedt naar verwachting de nieuwe Participatiewet in werking.
Deze zal dan worden uitgevoerd door gemeenten. Mede daardoor kloppen relatief nieuwe doelgroepen bij gemeenten aan. 'Andere doelgroepen vragen andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers', stelt Marlé Nijhuis, teammanager Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Horst aan de Maas. 'We vinden het zeer belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst, niet alleen wat betreft beleid, maar ook in de uitvoering.'

Zij volgde samen met de Wmo- en Re-integratieconsulenten en een aantal medewerkers van Synthese (welzijnsorganisatie) in het najaar van 2013 de tweedaagse training ‘Herkennen van en Omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking’ bij MEE Noord Limburg. Nijhuis: 'Wij kenden MEE al, als één van onze ketenpartners op gebied van Vraagverheldering, daarmee was het voor ons een logische stap om MEE ook hiervoor in te schakelen. Deze training is bij ons onderdeel van bredere scholing.

Tijdens de cursus bleek al snel dat veel consulenten nu al te maken hebben met mensen met verminderde verstandelijke vermogens. Medewerkers hebben gedurende de training theoretische kennis opgedaan en anderzijds praktisch meer zicht gekregen op hoe wel of niet te handelen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik mensen identiek behandel, signalen mis of verkeerd interpreteer? Absoluut reëel, want deze doelgroep is verbaal vaak erg sterk. Het grootste risico is dan dat je mensen gaat overschatten, met de nodige consequenties.

De deelnemers aan de training waren aangenaam verrast om nieuwe dingen te weten komen over de doelgroep. Zij vonden het zeer plezierig de informatie over het herkennen van de beperking en handvatten hoe hier mee om te gaan nu al te krijgen.

Mijn advies aan andere gemeenten is om medewerkers tijdig te scholen op de kennis van de problematiek van nieuwe doelgroepen en te investeren in de hiervoor benodigde nieuwe vaardigheden.'

Lees hier meer over de training Herkennen van en Omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.