MEE werkwinkel

Op de website van de MEE werkwinkel brengt MEE vraag en aanbod op het gebied van werk en dagbesteding bij elkaar. 

Mensen met een beperking of een chronische ziekte vinden er een compleet overzicht van dagbestedingsplaatsen, betaalde en onbetaalde vacatures in hun regio. Werkgevers, vrijwilligerscentrales en non-profitorganisaties vinden er een belangstellend en gemotiveerd publiek voor hun betaalde vacatures en vrijwillige of gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Mensen met een beperking, hun familieleden en begeleiders kunnen gratis gebruik maken van de MEE werkwinkel; een uniek initiatief in Nederland.