Advies

U wilt dat mensen met een beperking makkelijker mee kunnen doen. Op school, in de wijk, op het werk. Hoe kan uw beleid hieraan bijdragen? Welke aanpak werkt? Door jarenlange ervaring weet MEE hoe kwetsbare mensen hun kracht (her)vinden en hoe je resultaat boekt. En hoe dat kostenefficiënt kan; met de juiste balans, tussen de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, informele hulp uit zijn netwerk, vrijwillige inzet en formele ondersteuning.

 

Beleidsadvies aan gemeenten

MEE levert onmisbare bouwstenen voor uw participatiebeleid. MEE laat zien wat schuilgaat achter statistieken over overlast en maatschappelijke uitval. We maken inzichtelijk wat landelijke ontwikkelingen concreet betekenen voor de lokale praktijk. We signaleren blinde vlekken en bieden oplossingen. MEE kent de verhalen van mensen met een beperking uit de eerste hand. We weten welke drempels meedoen in de weg staan en kennen de vragen en behoeften. We helpen gemeenten deze centraal te stellen en een gekantelde werkwijze te ontwikkelen. MEE-consulenten zien welke mensen de aansluiting met collectieve voorzieningen missen en weten hoe u deze toegankelijk maakt. Ook onze maatschappelijke stages en proeverijen zijn voor veel politici en beleidsmakers voeding voor beleid.

 

Consultatie en advies aan professionals

MEE geeft advies op maat, op vaste basis en op afroep. We laten zien hoe u ervoor zorgt dat mensen met een beperking kunnen meedoen. We adviseren werkgevers over manieren om mensen met een beperking aan het werk te krijgen en houden. We helpen scholen en samenwerkingsverbanden in het onderwijs met onderwijsvraagstukken, van leerlingenvervoer tot de juiste afstemming tussen zorg thuis en op school. We brengen onze kennis en ervaring overal in waar problemen - soms voor het eerst - zichtbaar worden. Zoals in het Veiligheidshuis, in de Centra voor Jeugd en Gezin en in de wijkteams in de wijk. MEE-consulenten werken zowel op afroep als op detacheringbasis.