Samenwerking Welzijn op Waarde


Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben in december 2012 middels het ‘Visiedocument Welzijn in Oss’ de opdracht gekregen van de gemeente Oss om Welzijn Nieuwe Stijl in Oss in te vullen. Deze visie is in februari 2013 door de andere gemeenten in Noordoost Brabant overgenomen en omgezet in een regiovisie.

We hebben als welzijnsorganisaties de handen ineengeslagen en ons gezamenlijk een beeld gevormd van de benodigde innovatie van het huidige systeem en onze wijze van (samen)werken met elkaar en andere partners in de regio. We willen de beweging versterken waarbij een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht, burgerkracht en informele (welzijns-)zorg met een efficiënt gebruik van (ook onze) collectieve middelen. Zodat noodzakelijke professionele ondersteuning en zorg voor de meest kwetsbare burgers ook in de toekomst beschikbaar blijven.

Graag nemen wij u mee in onze visie op de toekomst van welzijn in de samenvatting van onze leidraad ‘Welzijn op waarde’. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Namens de welzijnsorganisaties

 

Thérèse Greidanus Aanzet aanzet.nu T 0412 62 38 80
Marina Hesen MEE Noordoost Brabant MEEdemeentgroep.nl T 0413 33 47 33
Eric Dirkx RIGOM rigom.nl T 0412 65 32 32 
Kitty de Laat VIVAAN vivaan.nl T 0412 64 79 75

 Nieuws: Intentie tot fusie Aanzet, MEE, RIGOM en Vivaan