Weener Groep en PON


Helpt de inzet van een sociaal netwerk om mensen in de sociale werkvoorziening aan het werk te houden? En zo ja, wat levert dat de maatschappij dan op? Een gezamenlijke pilot van MEE regio ‘s-Hertogenbosch, PON en de Weener Groep (sociale werkvoorziening) geeft antwoord op die vragen.

Mensen die werken in een sociale werkvoorziening lopen vaak rond met vragen of problemen die invloed kunnen hebben op het werk, zoals schulden, of gezinsproblemen. Dat leidt onnodig tot uitval. De partners verwachten dat het sociaal netwerk van werknemers kan bijdragen aan oplossingen.

In 2013 helpt MEE twintig werknemers van de Weener Groep om het eigen netwerk, van bijvoorbeeld vrienden, buren of familie, in te zetten. Dit netwerk gaat helpen de problemen aan te pakken. Minder uitval bespaart immers hoge kosten voor uitkeringen, formele zorg en ondersteuning. PON onderzoekt wat dit financieel en maatschappelijk oplevert (de Social Return On Investment).


Neem contact op met MEE regio ’s-Hertogenbosch voor meer informatie.