We gaan het anders doen


Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen in de lokale gemeenschap meedoen en voor elkaar zorgen? Ook de mensen met een beperking? Stimuleer dat mensen elkaar ontmoeten. Zélf met initiatieven komen over zinvolle activiteiten. En ook zélf betrokken zijn bij de uitvoering. Dat is het uitgangspunt van het initiatief ‘We gaan het anders doen’, in Grubbenvorst en Venray.

Gemeenten en hulpverleningsorganisaties, waaronder MEE, hebben de handen ineengeslagen en werken gezamenlijk aan een succesvolle Kanteling; niet de voorziening is leidend, maar de eigen behoefte van mensen aan contact, en de eigen ideeën over de invulling daarvan. Professionals ondersteunen en faciliteren bij de ontwikkeling en realisatie van die ideeën. MEE zorgt ervoor dat ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met autisme of een chronische ziekte goed kunnen meedoen en meedenken in het traject. Inmiddels zijn een aantal concrete resultaten behaald. Zo is er een klussendienst opgericht en bieden vrijwilligers eens per week activiteiten voor ouderen aan (dagbesteding).


Kijk voor meer informatie op de website wegaanhetandersdoen.nl of neem contact op met MEE Noord Limburg.