Veiligheidshuis


In de Veiligheidshuizen werken zorg-, gemeente- en justitiepartners onder regie van de gemeente aan meer veiligheid en leefbaarheid. Samen pakken zij complexe problemen aan. Ook MEE neemt vaak deel. We brengen kennis van beperkingen in en maken inzichtelijk welke verhalen schuilgaan achter cijfers over criminaliteit en overlast.

15 tot 25 procent van alle delinquenten heeft een licht verstandelijke beperking. In justitiële jeugdinrichtingen ligt dat percentage nog hoger: 35 tot 40 procent. MEE laat andere professionals zien hoe zij een licht verstandelijke beperking herkennen en maakt hen bewust van de specifieke problemen waarmee deze mensen kampen. In de casusoverleggen huiselijk geweld en nazorg voor ex-gedetineerden, bijvoorbeeld. De MEE-consulent herkent de symptomen van een verstandelijke beperking en maakt zo inzichtelijk welke gedetineerden, ex-gevangenen of mensen die zijn betrokken bij huiselijk geweld hiermee kampen. Alleen zo kan passende hulp en begeleiding worden georganiseerd en kan de geweldspiraal blijvend worden doorbroken.


'Dankzij MEE herkennen we welke mensen een verstandelijke beperking hebben, onder gedetineerden, ex-gevangenen of onder mensen die zijn betrokken bij huiselijk geweld. MEE is daarom van grote waarde in het casusoverleg nazorg voor ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Tijdens een casusoverleg herkent de MEE-consulent de symptomen en komt er na onderzoek inderdaad regelmatig een verstandelijke beperking uit de bus. Alleen dan kan passende hulp en begeleiding worden georganiseerd. Dat maakt het makkelijker mensen uit de spiraal van huiselijk geweld te halen. Ex-gevangenen maken meer kans zich te redden in de samenleving. Niet voor niets liggen in onze regio de recidivecijfers ver onder het landelijk gemiddelde.'
Annemieke de Winter, directeur Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf (Oss) (uit Bericht 2011 voor Relaties).


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.