Samenwerking UWV en praktijkonderwijs 


MEE werkt samen met het UWV en onderwijs om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Zoals in Den Bosch, Boxtel, Oss en Veghel, waar schoolverlaters van het praktijkonderwijs ondersteuning krijgen bij de overgang van school naar werk. Een ‘sluitende aanpak’ voorkomt dat jongeren onnodig thuis op de bank belanden.

Medewerkers van UWV, school en MEE voeren gezamenlijke leerlingbesprekingen, waardoor de leerling optimaal kan worden ondersteund in zijn zoektocht naar werk. Door de aanwezige kennis bij MEE rondom de beperkingen van de schoolverlaters en kennis van alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van leren en werken, levert MEE een belangrijke bijdrage aan het uitzetten van een concreet en effectief traject voor schoolverlaters. Daarnaast worden ex-leerlingen één tot twee jaar gevolgd door school en MEE. Indien nodig biedt MEE nadere hulp. Omdat MEE breder kijkt dan werk alleen, en bijvoorbeeld ook problemen in de thuissituatie aanpakt, wordt de kans op werk groter en vermindert bovendien de kans op uitval tijdens werk en school.


Neem voor meer informatie contact met ons op.