Regionale netwerken voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)


MEE neemt samen met andere organisaties deel in de regionale netwerken voor NAH. Kennis en kunde wordt daar gebundeld om de zorg en dienstverlening aan mensen met NAH te verbeteren.

Al is hersenletsel vaak onzichtbaar, de problemen zijn er niet minder om. Er ontstaan vaak problemen op allerlei terreinen; in het werk of op school, in de partnerrelatie, in de sociale omgang met mensen, of in de woonsituatie. Om cliënten en hun omgeving goed te ondersteunen is een samenhangend, integraal aanbod nodig en een nauwe samenwerking in de keten. Het samenwerkingsverband NAH stimuleert de ontwikkeling daarvan. Professionals wisselen er informatie en ervaringen uit en brengen kennis van NAH op een hoger plan. Professionals met vragen of twijfels over hun cliënt kunnen daarnaast terecht bij een interdisciplinair ‘hersenletselteam’, waarin deskundigen gezamenlijk één advies uitbrengen.

 

Meld- en adviespunt NAH

Mensen met NAH, mantelzorgers en belangenorganisaties kunnen met hun vragen en problemen terecht bij speciale meld- en adviespunten NAH, een initiatief het samenwerkingverband NAH, waarvan ook MEE deel uitmaakt.

In het meldpunt komt alles aan de orde; van vragen over wonen, werk en opleiding tot vragen over diagnoses en mogelijke behandelingen. Eenvoudige vragen worden meteen beantwoord. Voor complexe vragen en problemen wordt een team van experts geconsulteerd, dat bestaat uit professionals uit verschillende disciplines. In Tilburg is het Expertisecentrum gevestigd in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Expertisecentrum NAH in Tilburg: www.loketnah.nl.

NAH- en Breincafés


In verschillende gemeenten ondersteunt MEE NAH- en Breincafés; ontmoetingsplaatsen door en voor mensen met NAH.

MEE coördineert activiteiten van de NAH- en Breincafés, waar mantelzorgers, hulpverleners en mensen met NAH kennis en ervaring uitwisselen. Op uitnodiging geven we ook voorlichting en advies. Eerder ondersteunden we mensen met NAH en anderen bij de ontwikkeling van een website, waar mensen met NAH elkaar kunnen ontmoeten en verhalen uitwisselen: www.nahbrabant.nl.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.