Netwerk Welzijn Versterkt


In het Netwerk Welzijn Versterkt ontwikkelen lokale organisaties samen nieuwe ondersteuningsvormen voor kwetsbare mensen. Belangrijke uitgangspunten: minder geïndiceerde zorg, meer uitgaan van de eigen kracht van mensen en meer gebruik maken van hun netwerk. Het resultaat: oplossingen sluiten beter aan op de hulpvraag. Meer mensen kunnen meedoen.

Want waar kwetsbare burgers doorgaans moeten passen in het aanbod, past men binnen Peel en Maas het aanbod aan de kwetsbare burger aan. Het Netwerk Welzijn Versterkt geeft hieraan een extra impuls. Constructieve ontregelaars, ofwel, professionals in maatschappelijke organisaties die buiten kaders en regels durven denken én doen, vervullen een sleutelpositie in dit netwerk. Netwerk Welzijn Versterkt is onderdeel van het programma Leven in het Dorp Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ).

MEE brengt in kaart wat een inwoner nodig heeft, wat hij wil en wat hij zelf kan bijdragen. Vervolgens gaat MEE in overleg met de overige ketenpartners en stelt een persoonlijk arrangement op. Dit arrangement wordt uitgevoerd vanuit de vraag van de cliënt en hulpverlener, ook al loopt die vanuit de zorgaanbodgedachte aan tegen schotten en procedures. Hierin werken zorgkantoor en gemeente Peel en Maas mee om partijen in beweging te zetten over hun eigen schotten heen te denken.

In het Netwerk Welzijn Versterkt nemen deel: de woningbouworganisatie, alle scholen, organisaties voor kinderopvang, GGZ-instellingen, LVG-zorgaanbieders, middenstanders, organisaties voor vrijwilligerswerk, politie, verslavingszorg, thuiszorginstellingen en SGL. De samenwerking wordt nog verder uitgebreid.


Marlou Absil
, wethouder jeugd, gezin, zorg en ontwikkeling bij gemeente Peel en Maas vertelt over het project Netwerk Welzijn Versterkt: 'We dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving, door voor elkaar te zorgen en elkaars talenten optimaal te benutten. Bij de zwakkere in de samenleving werd vaak gekeken wat hij of zij niet meer kon. We gaan nu juist op zoek naar talent en hoe we dit kunnen versterken. Daarom gingen we gezamenlijke met onze convenantpartners tijdens enkele symposia in gesprek met zorgvragers. Hier kwamen concrete vraagarrangementen uit voort, die we nu verder gaan inzetten.' Ook MEE is convenantpartner. 'Als we willen gaan voor die inclusieve samenleving, is MEE daarbij een belangrijke partner. Het vraagt immers om een mentaliteitsverandering binnen onze maatschappij. MEE begrijpt als geen ander hoe dit in zijn werk gaat en hoe we mensen met een beperking kunnen benaderen en betrekken.'


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Noord Limburg. Lees ook het verhaal van Marij via de website van gemeente Peel en Maas.