Babyroute en Adviesteam kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking

MEE regio Tilburg is voorzitter van een samenwerkingsverband rondom mensen met een verstandelijke beperking, die een kinderwens hebben of zwanger zijn.
In deze regio werken 16 organisaties samen (zoals ziekenhuizen, verloskundigen, Raad voor de Kinderbescherming, bureau Jeugdzorg, zorgaanbieders). Met als doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, die een kinderwens hebben, zwanger zijn of al kinderen hebben te verbeteren.
 

Babyroute

De inzet van de Babyroute is simpel maar zeer effectief. Via verwijzing van ziekenhuizen en verloskundigen en anderen wordt verstandelijk beperkte zwangere vrouwen (met bijkomende zorgen) al heel vroeg een traject van hulp aangeboden. Hierdoor hebben zij alle kans en rust om zich bewust te worden wat er al goed gaat en wat nog lastig is. Samen met hun netwerk en hun hulpverleners maken aanstaande ouders een plan en voeren dat met hulp uit. Samen kunnen ze dan zorgen dat de noodzakelijke hulp op tijd geregeld is en dat er één contactpersoon is die de contacten coördineert. Het voorkomt dat ouders onder tijdsdruk komen en er op het eind van hun zwangerschap crisisachtige situaties ontstaan.

De Babyroute is een aanwinst voor aanstaande ouders met een verstandelijke beperking en alle organisaties die met hen samenwerken. Zowel cliënten, de LFB belangenvereniging als de 16 organisaties zijn erg enthousiast over de resultaten van de Babyroute. 
 

Adviesteam Kinderwens en ouderschap

Voor professionals is er het adviesteam Kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemende organisaties zetten hun expertise in om, op aanvraag, advies te geven bij problematische casussen. Bovendien signaleren zij knelpunten in de regio en helpen zij deze op te lossen.


Meer informatie
Uitgebreide informatie over de babyroute vindt u hier. Er is ook een folder beschikbaar voor cliënten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Brabant Noord of MEE regio Tilburg.