Gemeentelijke regiegroep en wijkteam


In ’s-Hertogenbosch denken we met andere partners mee in de gemeentelijke Regiegroep Welzijn, Wonen. Een wijkanalyse leverde een röntgenfoto op van de problemen en de programma’s en projecten in de wijken. Daarna werd een gezamenlijke ambitie geformuleerd; meer veiligheid en leefbaarheid, meer arbeidsparticipatie en meer sociale draagkracht voor kwetsbare mensen.

In de regiegroep stemmen gemeente en maatschappelijke organisaties bestaande en nieuwe initiatieven in de wijken op elkaar af en broeden zij op nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals.

De Praktijkwijk West van de gemeente ’s-Hertogenbosch is per 1 mei 2013 gestart met een breed generalistisch wijkteam. Met daarin een mix van kennis uit de verschillende leefgebieden/aandachtsgebieden en doelgroepen. Hierdoor kan ieder teamlid, met de kennis en ervaring van de andere teamleden in zijn rugzak, ook echt als generalist naar een huishouden optreden. Een consulent van MEE is binnen het wijkteam werkzaam. De geselecteerde generalisten beschikken over de juiste competenties, kennis en ervaring voor de nieuwe manier van werken die nodig is in het sociale domein.

Voor de wijk Hambaken ligt er inmiddels een concreet actieprogramma. Onderdeel daarvan is het wijkteam, waaraan ook MEE deelneemt. Woningbouwvereniging, welzijn, maatschappelijk werk, MEE, politie en bewoners zelf komen daar gezamenlijk tot oplossingen voor problemen in de wijk.


Neem contact op met MEE regio ’s-Hertogenbosch voor meer informatie.