Spreekuur bij Diamantgroep


Eens per twee weken houdt MEE regio Tilburg spreekuur bij de sociale werkvoorziening de Diamantgroep, in Tilburg. Door medewerkers laagdrempelig de gelegenheid te geven hun problemen te delen, kunnen tijdig oplossingen worden gevonden. Dat voorkomt uitval en ziekteverzuim.


Medewerkers van de Diamantgroep hebben vaak vragen en problemen die niet met het werk te maken hebben, maar die daar wel invloed op hebben, zoals schulden, of relatieproblemen. Problemen die je misschien liever niet deelt met je baas. Een medewerker van MEE biedt een luisterend oor. Hij wijst mensen de weg naar de vertrouwenspersoon binnen de Diamantgroep, adviseert over mogelijke ondersteuning of hulp, of zet een traject in gang waarbij de medewerker zijn sociaal netwerk gaat mobiliseren voor ondersteuning.

Neem contact op met MEE regio Tilburg voor meer informatie.