Radius, RMC en MEE versterken samenwerking

In het Land van Cuijk versterken Radius, RMC en MEE hun samenwerking in de eerste lijn. Als eerste product van deze geïntensiveerde samenwerking leest u hier onze gezamenlijke visie op het sociaal wijkteam. Radius, RMC en MEE zien deze visie als fundament om het concept sociaal wijkteam in samenspraak met gemeenten en andere organisaties/partijen op te bouwen en door te ontwikkelen.

Voor ons is het sociaal wijkteam een manier om meer integraal en innovatiever te gaan werken en meer gebruik te maken van de eigen kracht van burgers en de samenleving. Wij willen in de dorpen en wijken (meer) indringend met bewoners en met elkaar gaan samenwerken, met als resultaat leefbare dorpen en wijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Noordoost Brabant, regio Land van Cuijk.