Iedereen kan sporten, Noord-Limburg en Midden-Limburg

Overgewicht is een groeiend probleem, ook onder jongeren met een beperking. Meer nog dan anderen ervaren zij hindernissen om te gaan bewegen. Gewone sportclubs zijn voor hen bijvoorbeeld onvoldoende toegankelijk.

Verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen om jongeren met een beperking in Limburg aan het sporten te krijgen, zoals het Fonds Gehandicaptensport, gemeenten, provincie, Huis van de Sport en het samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg. Ook MEE neemt deel en adviseert over de vraag hoe bestaande clubs en verenigingen kunnen omgaan met jongeren met een beperking. Samen met alle partners stimuleren en ondersteunen we nieuwe bewegingsactiviteiten. En met succes; sinds 2008 is het aantal leden met een beperking dat actief is bij clubs, verenigingen en andere sportinitiatieven, gegroeid met ruim twintig procent.


Kijk voor meer informatie op de websites iedereenkansporten.nl of ikkansporten.nl of neem contact op met MEE Noord Limburg of MEE Midden Limburg.