Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)


MEE speelt in bijna alle gemeenten een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin; we brengen expertise in op het gebied van leven met een beperking, zijn betrokken als partner in het front- of backoffice, of als coördinator.

Consulenten van MEE herkennen de problemen en gedragingen die samenhangen met een beperking. Ook als die beperking voor andere professionals niet zichtbaar is, zoals autisme, of een licht verstandelijke beperking. Diagnoses komen zo soepeler tot stand. Voor kinderen met een beperking is er sneller passende zorg en hulp.


Tilburg is landelijk voorbeeld

'In de regio Midden-Brabant werken het CJG en Loket Vroeghulp - een samenwerkingsverband onder regie van MEE Regio Tilburg - intensief samen en zijn zelfs buren in hetzelfde pand. Ouders met jonge kinderen kunnen hun vraag op één plaats stellen. Ze treffen er een coördinator Integrale Vroeghulp of pedagogisch adviseur-CJG aan die aanspreekpunt blijft tot hun vraag is beantwoord. Dubbele intakes of het onnodig heen en weer verwijzen van kinderen en ouders wordt op deze manier voorkomen. Ouders en kinderen profiteren van de mogelijkheden die de samenwerking biedt in het kader van ‘één gezin, één plan, één regisseur’.'
Marlies Veldhuijzen van Zanten, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Uit de beleidsbrief stelselwijziging jeugd (8-11-2011) (uit Bericht 2011 voor Relaties).


Kijk voor meer informatie op de website cjg.nl of neem contact met ons op.