Nieuw samenwerkingsverband Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch


Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch is een nieuw samenwerkingsverband van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Welzijn Divers en MEE regio ’s-Hertogenbosch. De drie organisaties zien het als opdracht om door vernieuwing en slimmer organiseren het vangnet voor de meest kwetsbaren in de stad te behouden.

Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de drie organisatie de samenwerking nader verkend en elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie en aanpak voor de gemeente
‘s-Hertogenbosch.

Door het bundelen van kennis en ervaring sluit Breed Welzijn ‘s-Hertogenbosch optimaal aan bij nieuwe lokale, stedelijke en regionale verbanden zoals de sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin. Een sterke kernpartner die garant staat voor een goede basishulp in de wijk. Vragen van burgers, individueel en collectief, worden integraal in hun eigen omgeving op maat opgelost. De participatie en zelfredzaamheid van de burger worden hierbij vergroot. Maatschappelijke ondersteuning in de wijk wordt hierdoor toekomstproof.

De komende tijd wordt de ontwikkel- en projectorganisatie ingericht, met daarbij de focus op innovatie en het realiseren van integrale dienstverlening in de wijk per 2015. In het voorjaar 2015 wordt verder bepaald hoe het gezamenlijk organisatiemodel er vanaf 2016 uit gaat zien.


Lees de position paper Breed Welzijn 's-Hertogenbosch