MEE op weg

Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met het ‘speciaal’ vervoer naar school, een vrijetijdsbesteding of andere voorzieningen. Reizen met het ‘busje’ of met de taxi is comfortabel en praktisch, maar zelfstandig meedoen in het verkeer vergroot de zelfredzaamheid en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. MEE is van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen van A naar B, met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets.

Het project ‘MEE op Weg’ wil de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken. Want, meedoen in het verkeer is meedoen in de maatschappij.  

Hoe werkt het?

Deelnemers die zelfstandig willen leren reizen, krijgen ondersteuning van mensen uit het sociaal netwerk of vrijwilligers, de zogenoemde maatjes. Als koppel oefenen ze het traject. Ook het netwerk van de deelnemer (gezin, school, hulpverlening en sportvereniging bijvoorbeeld) wordt zoveel mogelijk bij het traject betrokken.
MEE bekleedt de rol van spin in net web en verbindt de verschillende partijen. Zo is er bijv. voor buschauffeurs en andere professionals de training “Herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking”. Op die manier maken we hen bewust van de positieve bijdrage die zij kunnen leveren aan het zelfstandig reizen van mensen met een beperking. Vrijwilligers of mensen uit het eigen netwerk gaan als maatje met de deelnemer op weg. Ouders en andere betrokkenen lichten we voor over de mogelijkheden die MEE op Weg biedt. Daarnaast hebben we ruim aandacht voor de zorg die kan ontstaan wanneer een zoon, dochter, partner of vriend zelfstandig op pad gaat. Want “loslaten” kan best spannend zijn. 

Maatjes

Om de deelnemer te stimuleren zelf de zoektocht aan te gaan, stelt het maatje zich gelijkwaardig en bewust terughoudend op. De deelnemer houdt de regie; hij bepaalt welke route hij wil oefenen en welke vaardigheden hij wil ontwikkelen. Daarbij kan worden gedacht aan de wandeling van huis naar het werk, de fietstocht naar de supermarkt of de complete busreis van de sportclub naar huis. Ook oefenen ze met onder andere verkeersborden en –lichten, met in- en uitstappen in bus of trein of met betalen in het openbaar vervoer.

Met creatieve oplossingen wordt de stap naar zelfstandig reizen verkleind. De ondersteuning sluit aan bij de wens van de deelnemer.   

Doelgroep

Het project is voor alle mensen met een beperking die meer deel willen nemen aan het verkeer en openbaar vervoer. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer, de WMO of AWBZ-vervoer. Denk hierbij aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, maar ook chronisch zieken, mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel. In samenwerking met u maken we afspraken over de specifieke doelgroep.  

Heeft u als gemeente of organisatie interesse in dit project?

Bent u geïnspireerd door MEE op weg? Neem dan contact op met de accountmanager in uw regio. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en behoeften. Samen bepalen we de te behalen resultaten, de duur van het project en de specifieke doelgroep. Beginnen met een pilot? Dat kan. Daarbij verdient het wel aanbeveling om in het achterhoofd te houden dat een algehele omslag van denken een langere looptijd heeft.