Hoe werkt MEE voor uw cliënt?


Verhelderen van de vraag.

MEE past methoden van vraagverheldering al decennia met succes toe. In gesprekken met de cliënt en iemand die hij vertrouwt, komt het héle verhaal op tafel. Een vraag of een probleem op één levensgebied blijkt dan vaak sterk samen te hangen met ontwikkelingen of problemen op een ander gebied. Door goed te luisteren naar de vraag achter de vraag komt de werkelijke ondersteuningsvraag op tafel; het begin van de oplossing.

Versterken van de eigen kracht.

MEE helpt cliënten hun problemen zelf op te lossen. Vaak is een klein steuntje in de rug al voldoende om grip te krijgen op de problemen; een weerbaarheidtraining, opvoedkundig advies, leren omgaan met de gevolgen van een beperking. Veel mensen vinden daarmee hun kracht. Zij krijgen de regie over hun eigen leven en kunnen zelfstandig verder.

Bouwen aan sociale netwerken van kwetsbare mensen.

De cliënt brengt samen met de consulent zijn netwerk in kaart. Daarna helpt de consulent hem bij het mobiliseren van zijn netwerk. Familie, vrienden, buren of collega’s denken mee over oplossingen en stellen een plan voor de toekomst op. Een buurman helpt met de financiën. De voetbalcoach brengt iemand naar de wekelijkse sporttraining. Een speciaal basisteam bewaakt het plan. Cliënten organiseren zo hun eigen ondersteuning. MEE creëert daarmee een fijnmazig, informeel steunsysteem om mensen heen. Sociale Netwerk Versterking vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening.

Professionele zorg en hulp indien nodig.

Professionals komen altijd pas aan het eind van het traject in beeld; als cliënten de problemen niet zelf aan kunnen, en ook de inzet van hun sociale netwerk of vrijwilligers geen oplossing biedt. Vaak is de professionele zorg of hulp aanvullend op de inspanningen van de cliënt zelf, zijn netwerk en vrijwilligers. Door een goede afstemming hoeven mensen hun verhaal niet opnieuw te doen. Indien mogelijk organiseren we één aanspreekpunt voor vragen van de cliënt. 

De inzet van MEE is:

 • Onafhankelijk.
  MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Indien nodig helpen we mensen bij het indienen van een bezwaar/beroep/klacht.
 • Zo licht en kort mogelijk.
  In 2012 hadden we gemiddeld 20,5 uur per cliënt nodig. Als mensen later tegen nieuwe problemen aanlopen, gaan we opnieuw met hen in gesprek. Bij een kleine groep, houden we de vinger aan de pols, zo lang als dat nodig is.
 • Stelseloverstijgend en integraal.
  MEE werkt stelseloverstijgend en is daarmee expert in het vinden van oplossingen voor complexe vragen. Vragen waarbij verschillende professionele disciplines betrokken zijn, of waarbij een samenhangend ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden nodig is.
 • Preventief.
  Door de eigen kracht van mensen te versterken en te bouwen aan hun sociaal netwerk, ontstaan duurzame en structurele oplossingen. Cliënten doen minder vaak een beroep op andere, duurdere vormen van zorg en ondersteuning. Onze maatschappelijke Business Case laat zien dat elke geïnvesteerde euro in de cliëntondersteuning van MEE de samenleving vier euro oplevert.
 • Zonder indicatie of verwijzing en kosteloos voor de cliënt.