Wat is Sociale Netwerk Versterking?


Sociale Netwerk Versterking is de manier van denken en werken waarmee MEE mensen begeleidt bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en het activeren van de omgeving bij het vinden van duurzame oplossingen voor hun hulpvragen. Zodat ook kwetsbare mensen kunnen participeren in de samenleving.

De cliënt heeft de regie

Cliënten nemen samen met voor hen belangrijke mensen uit hun familie en sociaal netwerk beslissingen, zij maken een plan voor de toekomst en volgen de voortgang van het plan. Ze bepalen indien nodig welke professionals een bijdrage kunnen leveren om hun plan tot een succes te maken. De MEE-consulent begeleidt en ondersteunt dit proces.

De voordelen zijn talrijk

  • Oplossingen sluiten beter aan bij de hulpvraag. 
  • De afhankelijkheid van professionals vermindert. 
  • Verantwoordelijke burgers nemen de zorg en begeleiding van kwetsbare medeburgers op zich en verminderen daarmee de druk op betaalde zorg en welzijnsvoorzieningen. 
  • Omdat een stevig sociaal netwerk duurzame oplossingen biedt, vallen kwetsbare mensen minder makkelijk terug. 
  • Mantelzorgers raken minder snel overbelast; er zijn heldere afspraken gemaakt over hun bijdrage, maar óók over die van de eventueel betrokken professionals.

Sociale Netwerk Versterking sluit aan op gemeentelijke werkwijze

Sociale Netwerk Versterking is inzetbaar voor alle kwetsbare mensen en sluit naadloos aan op de gekantelde werkwijze zoals gemeenten die ontwikkelen. In gesprekken met de cliënt komt het héle verhaal op tafel. Consulenten van MEE luisteren goed naar de vraag achter de vraag en maken zo de werkelijke ondersteuningsvraag helder.
Vervolgens faciliteren wij de cliënt en zijn netwerk om zelf oplossingen te zoeken, een plan te maken voor de toekomst en dat ook uit te voeren. Pas als cliënten of de mensen uit hun netwerk dat niet zelf kunnen, komt professionele zorg of hulp in beeld. Waar nodig gaan informele en formele zorg en ondersteuning hand in hand.

MEE traint andere professionals op het gebied van Sociale Netwerk Versterking.