Hoe verwijst u naar MEE?

 

Werkt u als professional in de jeugdhulpverlening, voor een gemeente of voor justitie? In het onderwijs, de kinderopvang of voor Bureau Jeugdzorg? Bent u (huis)arts, consultatiebureau arts, of heeft u een ander medisch of paramedisch beroep? Dan heeft ook u te maken met mensen met een beperking of een chronische ziekte. Als u hen niet zelf kunt helpen, kunt u hen contact op laten nemen met MEE. Uw klant of cliënt heeft geen indicatie nodig. 
 

Hoe verwijzen?

Mensen kunnen zichzelf aanmelden; dit kan telefonisch of per mail. Ook kunnen mensen langskomen op een van onze vestigingen.

U kunt als verwijzer ook contact opnemen met MEE. Als wij de gegevens van uw cliënt of klant van u hebben ontvangen, nemen wij contact met hem/ haar op. MEE geeft uw naam als verwijzer door aan de cliënt.

Vindt iemand het lastig om contact met ons op te nemen en de vraag te verwoorden? Of is de vraag samen met u tot stand gekomen? Neem dan samen met hem/ haar contact met ons op. 

 

Wanneer verwijzen?

  • Uw cliënt heeft vragen over (meer) zelfredzaamheid, sociale vaardigheden of weerbaarheid. 
  • Er is specifieke deskundigheid nodig over de gevolgen van de beperking. 
  • Uw patiënt heeft moeite zijn beperking te accepteren. 
  • Een kind ontwikkelt zich anders dan anders. U weet niet wat het probleem is. 
  • U kunt in dit geval ook contact opnemen met het netwerk Integrale Vroeghulp in uw regio
  • Uw klant heeft een beperking en u loopt vast in uw traject, zoals een arbeidstoeleidingstraject of een hulpverlenertraject. 
  • U vermoedt dat iemand een beperking heeft, zoals autisme of een licht verstandelijke beperking. 
  • U signaleert dat uw cliënt op verschillende terreinen problemen ervaart als gevolg van een beperking of chronische ziekte en kunt hem niet op al deze terreinen van dienst zijn. Of hij heeft een complexe vraag, die betrekking heeft op verschillende disciplines, stelsels, regelgevingen en voorzieningen.

Toegang tot ondersteuning door MEE per gemeente 

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. MEE Noord Limburg, MEE Midden Limburg, MEE Noordoost Brabant, MEE regio ’s-Hertogenbosch en MEE regio Tilburg zijn door de gemeenten in hun werkgebied gevraagd deze cliëntondersteuning te bieden. Elke gemeente bepaalt echter zelf hoe ze dit organiseert. Dit kan dus per gemeente verschillen. In sommige gemeenten kunnen cliënten nog gewoon bij MEE terecht. In andere gemeenten gaan zij voor deze ondersteuning naar hun gemeente.

Klik hier voor een overzicht van gemeenten.