Een basisschool verwijst een leerling met concentratieproblemen naar MEE


Uw leerling met autisme is erg afwezig. Wanneer u
doorvraagt, blijkt dat uw leerling slaapproblemen heeft die veroorzaakt worden doordat hij moeilijk sociale contacten maakt en daardoor eenzaam is. In deze situatie is de beperking de bepalende factor: u kunt doorverwijzen naar MEE.