Onafhankelijke cliëntondersteuning bij gesprek met uw gemeente

 

U heeft een vraag aan de gemeente over wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk of inkomen. De gemeente bespreekt samen met u wat mogelijk is en wat u nodig heeft.

U kunt iemand vragen u te helpen bij het voorbereiden van dit gesprek. En om samen met u dit gesprek te voeren. Dit kan iemand uit uw naaste omgeving zijn, zoals uw partner, een familielid of vriend. Heeft u meer ondersteuning nodig dan een naaste kan bieden?  Dan kunt u gratis gebruik maken van een professionele cliëntondersteuner van MEE.

 

'De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten hun inwoners ondersteunen bij problemen rond zelfredzaamheid en participatie. Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen dat melden bij de gemeente. De gemeente doet vervolgens onderzoek naar de persoonlijke situatie van de inwoner. In veel gevallen gebeurt dit onderzoek in de vorm van een gesprek, dat ook wel bekend staat als het 'keukentafelgesprek'.

Een inwoner heeft het recht zich bij zo'n gesprek bij te laten staan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is iemand die als persoonlijk adviseur kan helpen met het voorbereiden en voeren van het gesprek. De gemeente wijst de inwoner op deze mogelijkheid van cliëntondersteuning, die gratis en onafhankelijk is.'

(Uit artikel 'Zorgen over het keukentafelgesprek' door VNG & AVI, 19 april 2015)

 

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner begeleidt u bij uw vraag aan de gemeente. Vooraf om uw vraag en situatie duidelijk te krijgen. Of om een persoonlijk plan te maken. En tijdens het gesprek om u te ondersteunen bij het stellen van uw vraag. De cliëntondersteuner geeft u toelichting en uitleg, denkt met u mee, helpt u bij het stellen van vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. Ook als u niet tevreden bent over het besluit van de gemeente, denkt de cliëntondersteuner met u mee.

 

Cliëntondersteuning is onafhankelijk

In de wet is vastgelegd dat u gebruik kunt maken van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente. Een cliëntondersteuner is uw persoonlijke adviseur. Hij of zij staat naast u en heeft oog voor uw belang.

 

Hoe regel ik een cliëntondersteuner?

U wilt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE. Neem dan rechtstreeks contact op met MEE Noord en Midden Limburg, Noordoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch of regio Tilburg:

Telefoon 088 465 35 55
Of stuur een e-mail