Wet langdurige zorg: Opname in een instelling


De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.


Wet langdurige zorg: Volledig pakket thuis (VPT)


Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis (buiten een instelling).


Wet langdurige zorg: Modulair pakket thuis (MPT)


Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm van zorg met verblijf naast de al bestaande vormen. Met het MPT kunnen cliënten kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Het MPT kan, anders dan een VPT, worden gecombineerd met een PGB. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.