Ondersteuning in uw gemeente


Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen, mensen die heel moeilijk aan een baan komen en voor jeugdhulp. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de ondersteuning die MEE geeft. Elke gemeente bepaalt zelf hoe die ondersteuning eruit ziet. Dit verschilt dan ook per gemeente. Zo heeft MEE geen standaard cursusaanbod meer. En is MEE er in de ene gemeente voor jeugd én volwassenen en in de andere gemeente alleen voor volwassenen. 

Hoe de ondersteuning van MEE beschikbaar en toegankelijk is verschilt per gemeente. Zo vindt u MEE in (sociale) wijkteams, Wmo-loketten en teams Jeugd en Gezin. Onze cliëntondersteuners geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt.

 

Wilt u weten hoe het in uw gemeente is geregeld? 

Klik hier voor een overzicht van gemeenten. 

Per gemeente vindt u informatie over hoe u gebruik kunt maken van ondersteuning en wat MEE voor u kan doen.