Cliëntondersteuning in gemeente Venlo


Heeft u cliëntondersteuning nodig? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Venlo, telefoonnummer 14077.

Meer informatie over hoe het in gemeente Venlo georganiseerd is vindt u hier
Klik hier voor een overzicht van Informatie en advies punten in uw wijk.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u rechtstreeks MEE bellen. De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten. Meer informatie.

U kunt ook contact opnemen met het Team onafhankelijke cliëntondersteuning Venlo. Een samenwerking tussen verschillende organsaities, waaronder MEE.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.