Cliëntondersteuning in gemeente Tilburg


Heeft u cliëntondersteuning nodig? Dan kunt u in de gemeenteTilburg gewoon terecht bij MEE. Neem contact op met telefoonnummer 013 - 542 41 00 voor het maken van een afspraak.

MEE regio Tilburg werkt volgens De Tilburgse Aanpak, samen met IMW Tilburg, GGD Hart voor Brabant, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente.

Meer informatie over ondersteuning en zorg in gemeente Tilburg vindt u hier.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u rechtstreeks MEE bellen. De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten. Meer informatie.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.