Cliëntondersteuning in gemeente Roerdalen


Heeft u cliëntondersteuning nodig?
Met vragen over jeugdigen tot 18 jaar kunt u in gemeente Roerdalen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoonnummer 088 438 83 00.
Met vragen over volwassenen vanaf 18 jaar, kunt u in gemeente Roerdalen  gewoon terecht bij MEE, telefoonnummer 088 465 35 15 (maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).


Meer informatie over ondersteuning en zorg in gemeente Roerdalen vindt u hier.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u MEE bellen.  De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten. Meer informatie.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.
 

Cursussen

MEE organiseert in Roermond een aantal cursussen voor volwassen inwoners van Midden Limburg met een licht verstandelijke beperking. Deelname is gratis.