Cliëntondersteuning in gemeente Cuijk


Heeft u cliëntondersteuning nodig?
Met vragen over jeugdigen tot 18 jaar, kunt u in gemeente Cuijk terecht bij Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk, telefoonnummer 0900 900 60 30.
Met vragen over volwassenen vanaf 18 jaar, kunt u in gemeente Cuijk gewoon terecht bij MEE, telefoonnummer 0413 33 47 33 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie over ondersteuning en zorg in gemeente Cuijk vindt u hier.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u MEE bellen.  De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten. Meer informatie.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.