Cliëntondersteuning in gemeente Bernheze


Heeft u cliëntondersteuning nodig?
Met vragen over jeugdigen tot 18 jaar, kunt u in gemeente Bernheze terecht bij Basisteam Jeugd en Gezin, telefoonnummer (0412) 473 626.
Met vragen over volwassenen vanaf 18 jaar, kunt u in gemeente Bernheze (vanaf 4 januari 2016) terecht bij ONS welzijn, telefoonnummer 088 374 25 25.

 

Lees hier meer over ondersteuning en zorg in gemeente Bernheze.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u MEE bellen.  De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten. Meer informatie.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.