Ondersteuning in gemeente Beesel


Heeft u cliëntondersteuning nodig? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Beesel, telefoonnummer 077 474 92 92.

 

Lees hier meer over ondersteuning en zorg in gemeente Beesel.

 

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.